به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی دکتر علی محمدی ایروانلو سرپرست معاونت استانداری و معاونت ویژه شهرستان خوی در اولین جلسه شورای هماهنگی کار و اشتغال خوی گفت: هر نظام سیاسی دارای ارکان و پایه هایی جهت استحکام خود است یکی از این پایه ها، خدمات دهی و ایجاد رفاه و آسایش برای مردم است. که این امر دردولت تدبیروامید طی 4 سال گذشته مورد تاکید و اقدامات اساسی قرار گرفته است.

وی اشتغال جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی را از اساسی ترین مشکلات در کشور عنوان کرده و افزود: دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری همواره بر این اصل بوده و امروز مهمترین چالش جمهوری اسلامی در امورات کشور همین موضوع است.

سرپرست فرمانداری خوی در اين جلسه توجه به  فرصتهای شغلی از دست رفته در سالهای گذشته را مهم ارزیابی نموده و ادامه داد: باید با ایجاد برنامه های منسجم، هدفدار و آموزشی خوب، به تخصص هاي شغلي مورد نيازمراكزمختلف صنعتی،توليدي در در فرصت هاي شغلي فراهم شده مورد توجه قرار گرفته و محور برنامه هاي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه ي شهرستان قرار گيرد.

دکتر محمدی ایروانلو در ادامه اين جلسه حوزه سلامت را از اولویت های مهم مورد تاکید قانون اساسی کشور دانسته و گفت: دغدغه سلامت و توجه به بهداشت و سلامت مردم از توجهات ویژه دولت تدبیروامید بوده است و قطعا دکتر روحانی رياست محترم جمهور بدون شعارهای پوپولییستی و با رویکرد عملگرانه به امر سلامت و ایجاد بستر برای استفاده از بهداشت و سلامت کم هزینه برای مردم توجه کرده است و اين مساله مورد تاييد همه ي نيروهاي سياسي كشور قرار گرفته است.

گفتنی است در این جلسه، نهادهای مختلف مرتبط در امر اشتغال زایی و نهادهای بانکی و خدماتی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات خود ارائه کردند.