به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، دكتر محمدي ايروانلو سرپرست فرمانداري خوي از مراحل لايروبي رودخانه قطور منتهي اليه روستاي خويمن بازديد نمود.
در حاشيه اين بازديد دكتر محمدي ايروانلو سرپرست فرمانداري خوي از لايروبي رودخانه قطور در منتهي اليه روستاي خويمن خبر داد و افزود: پيرو تصميمات گرفته شده در جلسه ستاد مديرت بحران شهرستان مبني بر شناسائي مسيل هاي خطر آفرين و آمادگي در برابر بروز خطر سيل، به طول 1600 متر از مسيل رودخانه قطور منتهي اليه روستاي خويمن كه يكي از مسيل هاي خطر آفرين شهرستان مي باشد در مدت سه روز با بكارگيري بیش از 70 كمپرسي و 6 دستگاه ماشين آلات سنگين از قبيل لودر و ... لايروبي و شن رسوبي اين مسيل به حجم 100 هزار متر مكعب انجام گرفت.