به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با توجه به فرارسیدن ایام تعطیلات سال جدید و افزایش سفرهای جاده ای، اولین پایگاه امداد هوایی شمال استان در سه راهی ایواوغلی شهرستان خوی راه اندازی شد .

دکتر محمدی ایروانلو سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی با حضور در اولین پرواز امداد و نجات هوایی، از پایگاه امداد جاده ای مستقر در سه راهی ایواوغلی بازدید نموده و در جریان امکانات و تجهیزات مستقر در این پایگاه قرار گرفت .

وی در این بازدید راه اندازی پایگاه نجات هوایی در سه راهی ایواوغلی شهرستان خوی را در راستای امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان جاده ای را بسیار ارزشمند دانست .