به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز گردید .در اولین روز از ثبت نام داوطلبین، ستاد انتخابات شهرستان خوی با استقبال پر شور مردم مواجه شد .

دکتر محمدی ایروانلو سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی در ساعات آغازین اولین روز از ثبت نام داوطلبین با حضور در ستاد انتخابات شهرستان خوی از نزدیک در جریان روند ثبت نام قرار گرفت .

گفتنی است ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای خوی، فیرورق، ایواوغلی، زرآباد، قطور و دیزجدیز در محل ستاد انتخابات مستقر در فرمانداری و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی نیز در محل ستاد انتخابات بخش مرکزی مستقر در فرمانداری و همچنین ثبت نام شوراهای اسلامی روستا در بخش های قطور، صفائیه و ایواوغلی نیز در بخش های مربوطه انجام می گیرد .

ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 30 اسفند آغاز و تا 6 فروردین به مدت 7 روز ادامه خواهد یافت .