به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، چهاردهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان خوي با حضور دكتر سيواني فرماندارخوي و اعضاي اين شورا برگزار شد.
در اين جلسه دكتر سيواني فرماندارخوي، با بيان اينكه مسائل و مشكلات بيش از 54 درصد از پرونده هاي ارجاعي به اين كارگروه حل و فصل شده است اظهار داشت: بيش از 13 جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و 4 جلسه كارشناسي در اين مدت  برگزار شده است كه تاكنون مسائل و مشكلات بيش از 40 پرونده حل شده است. وي افزود: مسائل و مشكلات ديگر پرونده هاي ارجاعي نيز در دست بررسي مي باشد و اميد است مسائل و مشكلات آنها نيز هر چه سريع تر با همكاري دستگاه هاي مرتبط حل و فصل شود.
دكتر سيواني با اشاره به مشكل بوجود آمده براي كشاورزان چغندر كار  اظهار داشت: کارخانه قند خوی مکلف وموظف به ثبت قرار داد با کلیه متقاضیان کشت چغندر در شهرستان خوی است
وي تصريح كرد: کارخانه قند بعد از ثبت قرارداد با کلیه متقاضیان کشت چغندر در خوی میتواند در صورت داشتن ظرفیت بیشتر با چغندر کاران شمال استان ثبت قرارداد نماید