به گزارش روابط عمومی بخشداری صفائیه : دکتر سنائی بخشدار محترم صفائیه به همراه مهندس پاشایی ریاست محترم آب و فاضلاب روستایی جهت حل مشکلات آب شرب روستاهای قزلداش علیا و سفلی از این روستاها بازدید کردند.