موقعيت : جاده سلماس (قطور يوادلي) مزرعه فلاح

اين باغ كه پر از چمن است وسعت زيادي را دارا است. مردم شهرستان و اطراف از اين باغ جهت ورزش فوتبال استفاده مي‌كنند. اين باغ منطقه ايست سرسبز با درختان زياد كه منطقه‌اي زيبا و دلنشين مي‌باشد. آب سرد دارد كه بصورت حوض بزرگ است. در روزهاي تعطيل افراد زيادي از اطراف و اكناف براي تفريح به اين باغ مي‌آيند