موقعيت: اول خيابان طالقاني – چهارراه مركزي خوي

مسجد مطلب خان در مركز شهرستان خوي بفاصله حدوداً 30 متري بازار قديمي ودر كنار خيابان طالقاني در مجاورت چند مسجد قديمي قرار گرفته است؛

از روي شواهد معماري زمان ساختمان اوليه مسجد منسوب به دوره ايلخاني بوده كه بر اثر انهدام بنا احتمالاً در اوايل قاجاريه مجدداً‌ بر روي بقاياي اصلي و قبلي ساختمان جديدي ساخته شده است. تاريخ ساخت بنا 1255 هجري قمري است، موسس آن حاج مطلب خان بوده كه ظاهراً زرگر مخصوص نايب السطنه عباس ميرزا بوده و خطاب خان به او داده شده است. ايوان ورودي مسجد طاق بلندي به ارتفاع حدود 25 متر دارد. اين مسجد از يك شبستان بزرگ روباز با پلان مربع كه دور تا دور آن از حجرات دو طبقه و شاه‌نشينهاي رفيع ايراني عظيم تشكيل شده است .
تمام مصالح بكار رفته در بنا از آجر انتخاب شده و جبهه بيروني مسجد فاقد هر نوع تزئيناتي مي‌باشد و قسمتهاي داخلي ايوان و طرفين ورودي آن در آجر چيني با پس و پيش نمودن آجرها فرم خاصي بدان داده‌اند. در طبقه بالا و در چهار گوشه شبستان فضاهايي با نرده‌هاي چوبي براي نشستن زنان تعبيه شده و دسترسي به اين فضاها از طريق پله‌هايي كه در چهارگوشه بنا وجود دارد تأمين شده است. از اين مكان همانند ساير اماكن مقدسه براي عبادت و انجام فرايض ديني استفاده مي‌شده است.