موقعيت: مابين خيابان طالقاني و امام بازار قديمي شهرستان خوي در ضلع شرقي شهر حد فاصل خيابان‌هاي انقلاب، طالقاني و كوچه و باغ‌خانه قرار گرفته است. بازار قديمي خوي مربوط به زمان صفويه به بعد مي‌باشد، اما شالوده اصلي بازار خوي به زمان زنديه و قاجار مي‌رسد

. چون پادشاهان صفويه بخاطر نزديكي به مرز عثماني و كنترل ايلات و عشاير مرزنشين توجه زيادي به اين شهر نموده‌اند و گاهي از آن بعنوان پايتخت تابستاني استفاده مي‌نموده‌اند. در زمان حكومت زنديه و قاجار نيز بخش‌هاي مختلف به بازار خوي افزوده شد. در حال حاضر اين بازار از چند راسته بازار سرپوشيده و سراها و چهارسوقها تشكيل شده است. مصالح بكار رفته در ساختمان بازار خوي عموماً از آجر با ملات گچ و خاك منظور شده و تمام كار توام با سادگي و در بعضي قسمت‌ها با نماي سنگي در چهار سوقها روبرو مي‌شويم. همچنين در قسمت پي نيز از سنگ استفاده شده است. اين بازار شامل مجموعه آثار مختلفي از جمله سراي ميرهاشم،‌ سراي خان، مسجد حاجي بابا، دروازه سنگي و ... است. اين بازار بعلت حوادث طبيعي مثل زلزله صدمات زيادي ديده است. چنانچه در حال حاضر بازار خوي از زمان زنديه به بعد مخصوصاً بيشتر قسمتهاي آن بدستور عباس ميرزاي قاجار ساخته شده و آثار آهك روي گرمابه محمد بيگ يادآور تزئينات گرمابه وكيل در شيراز مي‌باشد.