در دو كيلومتري جنوب شرقي شهرستان خوي بر روي يكي از شعبات رودخانه قطور و در چهل متري سمت چپ جاده آسفالت خوي- سلماس احداث شده است. در حال حاضر از اين پل استفاده نمي‌شود. و عبور و مرور از روي پل جديدي كه احداث شده انجام مي‌گيرد

. با توجه به مدارك تاريخي اين پل از آثار (احمد خان دنبلي) يكي از بزرگان خوي بوده كه بين سالهاي 1170- 1200 هجري قمري ساخته شده است و مربوط به دوره زنديه مي‌شود. معماري پل داراي هفت دهانه بزرگ روبروي پايه‌های سنگي بصورت منظم 7 طاقنماي تزئيني تعبيه شده است كه با ساختمان اصلي بنا هماهنگي خاصي دارد. طول پل 60 متر و عرض آن 70/8 و ارتفاع پل از پايه 5/6 متر مي‌باشد

.