به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی 13 آبان  با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.
سیدمحمد عابدی در این جلسه با اشاره به برگزاری راهپیمایی 13 آبان اظهار داشت: با توجه با شرایط حساس کشور این راهپیمایی مورد توجه ویژه می باشد و به امید خدا راهپیمایی 13 آبان باشکوه تر از سال های قبل برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ارکان پایداری نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: یکی از مهمترین ارکان پایداری نظام جمهوری اسلامی مردم می باشد و نظام جمهوری اسلامی نظامی مردمی است.
وی تصریح کرد: مردم نیز در مقاطع حساس کشور با حضور در راهپیمایی های مختلف توطئه های استکبار جهانی را خنثی نمودند.
معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان خوی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن اظهار داشت: در روز 13 آبان تحریم های آمریکا به اصطلاح خودشان تکمیل خواهد شد اما مردم در این روز مشت محکمی بر یاوه گویی های آنها خواهد زد.