به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیته فرعی امنیتی خوی- وان با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و والی وان برگزار شد.
در این جلسه که هیئت های از دو طرف نیز حضور داشتند مسائل امنیتی و مرزی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
در حاشیه این جلسه والی وان دفتر یادبود معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی را امضا نمود.