به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، نمایشگاه آثار خوشنویسی، نقاشی و کارهای دستی کودکان توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و زاهدی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان استان بمناسبت هفته ملی کودک افتتاح شد.
همچنین  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و زاهدی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان استان با اهداء جوایزی از کودکان نمونه در عرصه های خوشنویسی، نقاشی و کارهای دستی تقدیر نمودند.