️در اجرای مفاد مصوبه حقوق شهروندی شورای عالی اداری کشور و فرمان ریاست محترم جمهوری، میز خدمت در فرمانداری شهرستان خوی ایجاد شد .
شهروندان محترم که قصد ارائه و پیگیری درخواست های خود را به فرمانداری دارند می توانند به واحد میز خدمت مراجعه نمایند . ارباب رجوع با مراجعه به میز خدمت ضمن دریافت راهنمایی های لازم ، می تواند تمامی امورات و درخواست های خود را از آن طریق انجام و پیگیری نماید .
گفتنی است جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین در ادارات و دستگاه های اجرایی، جلوگیری از سردرگمی مردم در ساختمان های اداری و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع از اهداف استقرار میز خدمت می باشد .