️فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به الویت بندی پروژه های عمرانی شهرستان خوی اظهار داشت: الویت تخصیص اعتبار به پروژه های شهرستان با پروژهایی می باشد که بیشترین منافع را برای مردم داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به محورهای مواصلاتی شهرستان خوی اظهار داشت: عملیات اجرایی محورهای خوی- ایواوغلی و خوی- سلماس که یکی از حادثه خیزترین محورهای شهرستان می باشند با پیگیری های انجام گرفته در حال انجام می باشد که امیدواریم با بهره برداری از این پروژه ها شاهد تحول در محورهای مواصلاتی شهرستان باشیم.

گفتنی است در این جلسه بودجه شهرستان خوی در سال مالی ۹۷ به میزان ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مورد بررسی و تخصیص قرار گرفت .