loader
یکشنبه 27 آبان 1397

ادارات دولتی شهرستان خوی

ردیف

نام دستگاه

نام خانوادگي مدير

تلفن مدير

تلفنخانه

فاکس

1

معاون استاندار و فرماندار خوی

سید محمد عابدی

36253131- 36254415

2- 36252701

36256493

2

معاون سیاسی اجتماعی

علی محمدی ایروانلو

36269410

2- 36252701

36269410

3

معاون برنامه ریزی و امورعمرانی

-

36250582

2-36252701

36256808

4

بخشداری مركزی

علیرضاابراهیم اوغلی

36255951

36264888

36255951

5

بخشداری ايواوغلي

صادق محمدزاده

36512452

36512752

365112752

6

بخشداری صفائيه

ناصر سنائی

36545411

36545411

36545412

7

بخشداری قطور

جواد شکور لو

36533232

36533233

36533232

8

امام جمعه خوی

حاج آقا شكوري

36257199

36257870

36257199

9

نماينده مجلس شوراي اسلامي

تقی کبیری

36357824

// //

10

مدیر عامل آب و فاضلاب روستايي

رجب علی پاشائی

36261201

7-36261855و36261202

36261200

11

آزمايشگاه مكانيك و خاك

رحيمي

36446811

36446811

36446811

12

آموزش فني وحرفه اي

همتی

36433338

36433112

36433338

13

آموزشکده فنی مهدیه

خانم فرزانه محله

36333454

36354030-36339596

36334266

14

استاندارد و تحقیقات صنعتی

فریبا تقی خانلو

36452300

36447343

36447241

15

اطلاعات

سید عرب

-

36255125

-

16

مدیریت منابع آب خوی

قلي پور

36440788

36440787-36443937

36443938

17

امورعشاير

ولی زاده

36440764

36440813

36440764

18

اوقاف و امورخيريه

جبرائیل ابراهیم پور

36331066

4-36339512

36339511-36331011

19

بانك تجارت معاونت مقيم خوي

بهرام حفظی

36261343

36261344

36261339

20

بانك رفاه مرکزی

میرزائی

36442097

36442136

36442257

21

بانك سپه مرکزی

محمدزاده

36259651

36263039-36254583

2-36259654

22

بانك صادرات حوزه شهرستان

فراحت

36269135

36265500

36265500و36269135

23

بانك كشاورزي مرکزی

مرادلو

36251064

36254215

36252972

24

بانك مسكن مرکزی

میراحمد سیدی

36263730

36259452و36258555

36259451

25

بانك ملت حوزه شهرستان

علی اصغر عادلی

36251290

36261681و36259515

36259515

26

بانك ملي حوزه شهرستان

سجادی

36444462

31-36442130

36442399

27

بانک صنعت و معدن

هاشمي

36458354

36458354

36456440

28

بانک توسعه و تعاون

محمدی

36250056

36251920

36250056

29

بنيادشهيدو امورايثارگران

ايرواني

36257755

36257911-36256000

36255786

30

بنيادمسكن

رحیملو

36339880

36335994

36339880

31

بهزيستي

رقیه اکبری

36456510

13-36456511

36453887

32

بيمه ايران شعبه مرکزی

رضازاده

36339669

36332241

36332209

33

بيمه خدمات درماني

دكتر يوسفلو

36220492

36220492

36220492

34

پادگان ارتش خوی

سرهنگ حیدرزاده

36258511

36259332

36469627

35

پزشكي قانوني

خانم لعیا نصیرزاده

36342138

36351166و36337800

36342138

36

پست

عمراني

36229455

3-36229302

36229302و36228522

37

تأمين اجتماعي

پاکدل

36335954

36351070

36335603-36335879

38

ورزش وجوانان

طباطبائی

36223705

5-36231554

36229856

39

تربیت معلم خوی

زهرا قنبری

36469397

36469337

36469397

40

تعاون روستايي

حسین زاده

36259481

3-36258212و36254300

36258212

41

تعزیرات حکومتی

تقی نژاد

36351239

36351240

36333942

42

ثبت احوال

ملکی

36440292

4-36440293

36440291

43

ثبت اسناد و املاک

سليمانپور

36223121

36231352-36222700

36225505

44

جمعیت هلال احمر

مرتضی قنبری

-

36254162-36258725

36254829

45

جهاد دانشگاهي شهرستان

ميرعابديي

36264223

36264223

36264224

46

هواشناسي

عالي زاده

36441120

36441120

36441120

47

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

حسین مجیدی

36455970

36455964-36455966

36455971

48

دادگستري شهرستان

حسن زاده

36442226

8-36443246

36442225

49

دامپزشكي

علی جانعلی پور

36220058

36220056

36220058

50

دانشکده پرستاری

عبداله خرمی مارکانی

36252744

36255777

36257668

51

دانشکده فني و مهندسی

دكتر عبدالحسيني

36433150

36433151

36434286

52

دانشكده علوم قرآني

نوروزی

36339821

4-36339821و36346668

36339822

53

دانشگاه آزاداسلامي واحد خوی

لطفي

36433303

6-36430001

36433304- 36430030

54

دانشگاه پيام نور واحد خوی

دكتر پور محسن

36349868

36332344-36332537

36332556

55

// // // // //

56

دخانيات

عوض جلال زاده

36447650

9-36440257و36444810

36440256

57

درمانگاه تامين اجتماعي

دكتر حسن زاده

36267710

9-36267708

36267710

58

دفتر خبری صداوسيما

محبوبی

36441131

36444000

36442000

59

زندان و اقدامات تأميني

بخشي

36469676

3-36469672

36259113

60

سازمان اتوبوسراني

ولی زاده

36256932

36256935

36256932

61

سازمان تاكسيراني

علی نژاد

36254852

36259901-2

36259903

62

سازمان تبليغات اسلامي

حاج آقا معصومي نیا

36443131

36442989

36443958

63

ستاد اقامه نماز

پریور

36222533

36222533

36224242

64

شركت آب و فاضلاب شهري

سلطانعلی ولی زاده

36221107

1-36228800

36223682

65

شركت بازرگاني شماره 8 (غله)

علیرضا حیدرپور

36259632

9-36252718

36252732

66

شوراي اسلامي خوي

شریف

36221065

36223680

36223680

67

شوراي اسلامي شهرستان

-

36251884

36251843

36251843

68

شهرداري ايواوغلي

//

36512222

36512970

36512222

69

شهرداري خوي

محرم اکبرزاده

36332111

6-36336661

36336676-36338090

70

شهرداری زرآباد

//

36545424

36545424

36545424

71

شهرداری دیزج دیز

//

36563355

36563996

36563355

72

شهرداری فیرورق

//

36324016

20-36324017

36324016

73

شهرداری قطور

//

36533660

36533012و36533444

36533444

74

شهرک صنعتی

حسنلو

36523347

36523348

36523200

75

صندوق کارآفرینی وامید

عبدالله جمشیدی

36351880

36352474

36351880

76

صنعت ؛معدن و تجارت

ایرج مرندی

36444438

36447788

36447373

77

فرماندهي انتظامي شهرستان

پاشایی

36440399

3-36440392

2186633-36440392

78

فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

سردار علایی

36440314

8-36440306

36440311

79

فرودگاه خوی

يوسفي

36523287

7-36523272

36523271

80

فرهنگ و ارشاداسلامي

اکبری

36360380

1-36339870

36331694

81

كانون پرورش فكري كودكان

خانم عنبري مقدم

36456737

36456737

36456737

82

كميته امداد امام (ره)

قادر ولی نژاد

36339459

36233337 -36336377

36333371

83

گاز خوي

نصرالهی

36335377

36333031-36343008

36335525

84

گمرگ خوی

قاسمخانی

36267250

36237250

36237044

85

مجتمع حرفه آموزي و كاردرماني

خضرلو

36562453

9-36563517

36562516

86

مجمع امورصنفي خوی

منصف

36449503

36446535و36441561

36440195

87

محيط زيست

جبرئیل قلی پور

36442350

36444926

36442350

88

مخابرات

نادر نصرالهی

36442121

36442030

36443030

89

مدیریت برق

محمد صلاحی

36332040

2-36332041

36332043

90

مديريت امورحسابرسی مالياتي

حمید کریملو

36223212

17-36223213

36223484

91

مدیریت شبكه بهداشت و درمان

محمود زاده

36339841

4-36332112

36339841

92

انتقال خون خوي

ابواقاسم مهمان نواز

36338888

36338888

36338888

93

کتابخانه های عمومی

خانم مقدم

36458240

36442111و36454011

36458240

94

راهداری وحمل ونقل جاده ای

حسین باقرزاده

36469913

17-36469415

36469914

95

اداره راه و شهرسازی

سلیمانی

36463576

75-36463574

75-36463574

96

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی

عطا پاک مهر

36455334

2-36455331

36455333

97

مدیریت آموزش و پرورش

قدیر محمدی

36229445

36223275-36222900

36224242

98

مدیریت جهادكشاورزي

زینال زاده

36440698

80-36440775

36440783

99

منابع طبيعي و آبخيزداري

حمید سخائی فر

36443831

3-36443832

36443831

100

ميراث فرهنگي،صنایع دستی و گردشگري

عزیزمیرزائی

36231402

36224177-36224899

36231402

101

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه خوی

اسدزاده(سرپرست)

36255322

36222747-36252976

36227403

102

هنگ مرزي

سرهنگ حسنلو

36339861

4-36331001

36331001و36339864

103

گمرك رازي

شهریارجعفری

36537220

36537299

36537299

104

پايانه رازي

وفا

36533315

36533315

36533171

105

مرکز بزرگ اسلامی سلماس و خوی

منافی پور

35243106

//

//